Copyright Claim

Copyright Claim is een handelsnaam van Compact Media en is een dienstverlening voor fotografen om hun intellectuele eigendommen (auteursrecht) te beschermen. Fotografen kunnen zich kosteloos bij ons aanmelden en geven ons vervolgens de machtiging om namens hun te corresponderen, beeldmateriaal te verhandelen en/of op te treden bij afwikkeling van inbreuken op auteursrechten.

Copyright Claim zorgt ervoor dat de bewijzen worden veiliggesteld voordat de tegenpartij die verwijderd. Het is dan ook erg van belang dat wanneer u een case bij ons aanmeld niet alvorens met de tegenpartij te hebben gecommuniceerd, dit kan namelijk u zaak schaden. Stuur daarin tegen de vergaarde bewijslast naar Copyright Claim.

Bij een geschil zal Copyright Claim een vordering bij de overtredende partij neerleggen in de vorm van een minnelijke procedure. Het is namelijk voor zowel de tegenpartij als voor gedupeerde beter om er onderling uit te komen.

Mocht het helaas niet tot een overeenkomst komen tussen beide partijen dan zal het dossier uit handen worden gegeven aan onze juridische partner zij werken op basis van no cure No pay. De eventuele voortvloeiende kosten hiervan worden op de tegenpartij verhaalt bij een stap naar de rechtsgang.

Wij van Copyright Claim rekenen na aftrek van de gemaakte kosten door onze juridische partij een bepaalde percentage als commissie.

ToelichtingPrijs (€)
Inbreuk van auteursrecht (per foto, per kalender jaar)€ 360,-
Ontbreken van correcte naamsvermelding van auteur€ 400,-
Schade aan het oorspronkelijk beeld (verminking, schalen etc.)€ 400,-
Opsporing, vaststelling, sommatie en administratiekosten€ 150,-
Exclusief juridische advies of proceskostenNa calculatie